Free Hosting

Free Web Hosting with PHP, MySQL, Apache, FTP and more.
Get your Free SubDOMAIN you.6te.net or you.eu5.org or...
Create your account NOW at http://www.freewebhostingarea.com.

Cheap Domains

Cheap Domains
starting at $2.99/year

check

[กระทรวงศึกษาธิการ][สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]

ปรัชญาของโรงเรียน    สุวิชาโน ภวํ โหติ ความรู้ดีย่อมเป็นเข็มทิศชี้ทางให้เจริญ    คำขวัญของ โรงเรียน ความรู้ดี มีคุณธรรม สีประจำโรงเรียนได้แก่ สีเขียว หมายถึง ความเจริญงอกงาม ราบรื่นประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สีแดง หมายถึง ความอดทนเข้มแข็ง

    
   ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 

ภาพกิจกรรมของเรา

 
       
นานาสาระน่ารู้
สาระน่ารู้เรื่องภาษาไทย

โปรแกรมภาษาอังกฤษ

โลกนี้มีกี่ภาษา กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ได้ดี
   

 

ทีวีที่น่าสนใจ
      หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
คม ชัด ลึก
แนวหน้า
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
สยามธุรกิจ
เนชั่น
ผู้จัดการ
เวบไซต์โรงเรียนในกลุ่มที่12
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านปลาขาว
โรงเรียนบ้านคึมบง
โรงเรียนบ้านหนองบึง
โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง
โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
โรงเรียนบ้านหนองปอ
โรงเรียนบ้านตลาดม่วง
โรงเรียนหัวเข่าแตก
โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม
โรงเรียนบ้านหัวสระ

โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง ตำบลสันป่าตอง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44120
ผู้ดูแลระบบ นายชายชาญ พลสอน โทร. 090-1133910